Vyplatenie podielov

Žiadame členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Vikartovce, ktorí majú záujem o vyplatenie podielov na účet, aby nám písomne zaslali číslo účtu, na ktorý majú byť tieto podiely vyplatené. Svoje oznámenie nám zašlite e-mailom na: urbarvikartovce@gmail.com alebo písomne na adresu: Urbárske pozemkové spoločenstvo, Hlavná 315/88, 059 19 Vikartovce