Oznamy

Ponuka podielov na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti

Dole uvedení podielnici v súlade so Zákonom o pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z.z., § 9, ods.7 ponúkajú prostredníctvom výboru svoje podiely na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti:

  1. Kubus Jozef, Okružná 764/39, 058 01 Poprad výmera spolu 1983,732 m2 cena: 3 eur/m2
  2. Paračková Ľudmila, Scherfelova 1329/104, 058 01 Poprad výmera spolu 1983,732 m2 cena: 3 eur/m2
  3. Paračková Mária, Scherfelova 1329/104, 058 01 Poprad výmera spolu 1983,732 m2 cena: 3 eur/m2

Zverejnené dňa: 4.10. 2023